^Pujar

Sóller (Mallorca)

Catalan Basque English French Galician German Italian Portuguese Spanish

Assemblea APIMA

 

Benvolgudes famílies:

Des de la junta de la nostra APIMA hem decidit convocar l'assemblea anual. A tal efecte, vos convocam el dijous 1 de desembre a les 19:30h, i en segona convocatòria a les 19:45h. L'ordre del dia serà el següent:

 1. Aprovació de l'acta anterior.
 2. Balanç de l'estat de comptes per part de la tresorera.
 3. Actuacions previstes per al curs 2016-2017.
 4. Voluntaris de cada curs.
 5. Precs i preguntes.

Esperam la vosta assistència.

Per les famílies interessades, hi haurà servei de guarderia.

Eleccions al Consell Escolar

Enguany toca renovar el Consell Escolar del centre, que és l'òrgan representatiu de l'escola, on hi estan representats l'equip directiu, els mestres, les famílies, així com l'ajuntament i l'APIMA. A la nostra escola les famílies tenim quatre representants i un de l'APIMA. Aleshores és molt important que ens animem a participar i a presentar-mos a les eleccions.

Vos recordam quines són les atribucions dels Consells Escolars:

 • Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu
 • Elaborar informes sobre el funcionament del centre i sobre aspectes relacionats amb la seva activitat
 • Participar en el procés d’admissió d’alumnes
 • Aprovar el reglament de règim interior de centre
 • Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i a imposició de sancions segons normativa
 • Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació
 • Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i material escolar
 • Proposar les directrius per a la col·laboració amb altres centres, entitats i organismes
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació que del centre en faci l’Administració Educativa
 • Ser informat de els propostes de nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre

 

Consultau la normativa i el calendari de tot el procés.

Calendari reunions amb tutores

Les reunions informatives de principis de curs de cada tutor/a amb les famílies per aquest curs 2016-2017 seran segons aquest calendari:

 • Educació Infantil (3, 4 i 5 anys): dimarts 20 de setembre a les 19:00h
 • Primer cicle (1r i 2n): dilluns 19 de setembre a les 19:00h
 • Segon cicle (3r i 4t): dimecres 21 de setembre a les 19:00h
 • Tercer cicle (5è i 6è): dijous 22 de setembre a les 19:00h

Recordau que aquest dia aprofitarem per cobrar les quotes anual de l'APIMA (25€ per família). 

També podeu fer el pagament per transferència bancària, tot indicant el nom de la família:

ccc: 0487 2046 11 2000007929

IBAN: ES07 0487 2046 1120 0000 7929

Ombra al pati d'infantil

Després de demanar-ho molt de temps, finalment l'ajuntament ha posat un part d'ombra al pati d'infantil. Aprofitant l'estructura de ferros que l'APIMA va pagar fa un any, s'ha instal·lat una ombra que al menys en part permetrà en els mesos de forta calor gaudir als nins d'una part d'ombra.

 

 

 

Inici curs 2016 - 2017

L'escola comença el divendres 9 de setembre. El calendari oficial de la Conselleria ho preveia per dia 12, però el Consell Escolar del centre va aprovar (igual que la resta d'escoles de Sóller) demanar començar un dia abans per poder tenir festa el dia del Fironet. 

L'horari serà de 9:00 a 12:00h., però si qualque família no pot anar a cercar els alumes a les 12, poden quedar fins les 14:00h.

El divendres 9 de setembre SÍ HAURÀ SERVEI D'ESCOLA MATINERA.

El servei de menjador començarà el dilluns 12. Les activitats extraescolars ho faran el mes d'octubre.

Visites

Visites de l`article
289067
Copyright © 2013. Es Fossaret  Rights Reserved.