^Pujar

Sóller (Mallorca)

Catalan Basque English French Galician German Italian Portuguese Spanish

Final del procés del canvi de nom

El passat dijous 24 de març es celebrar el Consell Escolar extraordinari per votar si definitivament es procedia al canvi de nom de l'escola. La votació de les famílies duita a terme els dies abans havien donat els següents resultats: "Es Fossaret" 56 vots; "Es Fossaret Nou" 40 vots; "Ca les ànimes" 16 vots; "Ses Fontanelles" 3 vots. El Consell Escolar per majoria superior als dos terços (com marca la normativa) va decidir no procedir al canvi de nom, i per tant, tot i el trasllat, l'escola continuarà amb el nom d'Es Fossaret.

Resultat del recull d'opinions

S'ha fet el recompte de les opinions sobre el nom de l'escola, i després de recollir totes les aportacions, el resultat ha estat el següent (la participació ha estat del 70% aproximadament:

  • Fossaret:  75

  • Fossaret Nou:  35

  • Ca les  Ànimes: 10

  • Ses fontanelles: 7

Recordau que, seguin el procés, aquesta setmana s'ha de fer ja la votació de les famílies, que hauran de votar un dels quatre noms que han rebut més suport. Els nins/es rebran un paper on hauran de marcar amb un creu el nom i l'hauran de retornar al tutor/a. Cal insistir en què el vot ha de ser per famílies i no per nin/a; així que en cas de germans/es només ha de lliurar el vot un d'ells (si dubtau ompliu només la del germà petit). El termini per votar és fins dijous 24 de març a les 14:15 hores.

Gràcies per la vostra parcipació.

Nom de l'escola nova

Al Consell Escolar del passat 27 de gener es va decidir obrir una consulta a les famílies sobre un possible canvi de nom de l'escola davant el trasllat que es produirà quan les obres estiguin finalitzades. Es va establir un procés o protocol a seguir, que és el que s'ha enviat a les famílies. Aquest procés consta de tres fases:

  • PRIMERA. Recollida d’opinions de les famílies. En aquesta fase l'opinió es pot fer arribar o bé a través del full enviat o bé a través de la nostra pàgina web. Si triau aquesta darrera opció heu d'anar al ménú de l'esquerra (seccions) i clica l'enllaç NOM DE L'ESCOLA. Aleshores s'obrirà un fòrum: anau a la pestanya "ÍNDEX DEL FÒRUM" i veureu que hi ha quatre temes oberts, que són les opcions de nom que es presenten. Anau a la que vos vulgueu adherir, i clicau sobre ella; un cop allí clicau sobre el botó verd "NEW THREAD" i s'obrirà un editor: vos identificau i donau el vostre suport creant un nou tema o opinió o responent al que ja fet algú altre. Recordau que el termini d'aquesta fase acaba aquest divendres a les 14:15h., i que només es pot fer una aportació per família (no per número d'alumnes que es tingui al centre).

  • SEGONA. Votació de les Famílies. La Comissió de seguiment d’aquest protocol valorarà els resultats de la recollida d’“Idees” i triarà els noms que passaran a aquesta fase de votació en funció del suport i significació rebuda a la primera fase. Cada família podrà votar un nom entre aquells que siguin proposats. En aquest cas la votació només es podrà fer a través del paper que faci arribar el centre. El termini d’aquesta fase s’esgotarà el dijous 24 de març a les 14:15h. Igualment, només es pot votar per família (no per número d'alumnes que es tingui al centre).

  • TERCERA. Votació definitiva per part del Consell Escolar. Seguint la normativa vigent (annex del decret 119/2002 de 27 de setembre),  es celebrarà un Consell Escolar Extraordinari on, tenint en compte totes les aportacions fetes per la Comunitat Educativa, es votarà el nom definitiu de l’Escola. La normativa al respecte diu:

Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària.

ANNEX
REGLAMENT ORGÀNIC DE LES ESCOLES PÚBLIQUES D’EDUCACIÓ INFANTIL, DELS COL·LEGIS PÚBLICS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, I DELS COL·LEGIS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
TÍTOL I Disposicions de caràcter general

Article 3. Denominació específica dels centres
1. Els centres dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura, a més de la denominació genèrica a què al·ludeix l’article 1, tendran una denominació específica, que estableix la Conselleria. La denominació específica pot ser modificada a proposta del consell escolar del centre, que s’hi ha de mostrar favorable per una majoria de dos terços. La proposta de modificació ha d’anar acompanyada d’un informe del consell escolar en el qual es justifica la conveniència del canvi i amb un informe favorable de l’entitat local que és titular de l’edifici en el qual s’ubica el centre.
2. Els centres dependents d’altres administracions tenen la denominació que es determina en el seu conveni de creació.
Aquesta denominació específica pot esser modificada, a proposta de l’administració titular, mitjançant la subscripció d’una addenda al corresponent conveni de creació del centre.
3. No podran coexistir escoles ni col·legis amb la mateixa denominació específica dins d’un mateix terme municipal.
4. Totes les escoles i els col·legis utilitzaran la denominació en llengua catalana en els rètols, impresos i segells i, en general, sempre que s’utilitzi el nom del centre.
5. En totes les escoles i els col·legis figurarà, a la façana de l’edifici i en lloc visible, un rètol amb el logotip del centre i, si no en tenen, l’escut de les Illes Balears i les expressions Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Educació i Cultura, i la denominació del centre.

 

Per favor, participau en aquest procés. L'escola, nova o vella, és de tots.

Fotos Rua Es Fossaret 2011

Com sabeu el passat divendres 4 de març els nostres fills i filles del Fossaret sortiren en rueta cap a plaça i el carrer de Sa Lluna. Aquí teniu un seguit de fotos que ens ha passat l'escola:

Rueta 2011

Rueta

L'escola ha enviat a casa la informació sobre el carnaval o rueta d'enguany, que es farà el divendres 4 de març. El tema escollit, com ja es va informar al Consell Escolar de gener, serà el que han estat treballant a l'escola al primer trimestre: l'art.

La disfressa serà la que han anat fent a l'escola. Aleshores, els nins i nines d'infantil podran anar vestits a l'escola aquell dia com vulguin, i els de primer i segon de negre (o en tot cas de color obscur). No han de dur berenar perquè es faran uns tallers de cuina.

Respecte a l'horari, l'entrada serà com cada dia a les 9:00h.; a les 12:00h. pujaran els alumnes que estan a les Escolàpies i des d'Es Fossaret es farà un passacarrers fins la plaça, i després desfilaran pel carrer de Sa Lluna fins les Escolàpies. Allí faran un poc de festa. Els alumnes de 6è aprofitaran per vendre trossos de coca a 1€ pel viatge d'estudis. A les 13:30h. els alumnes d'infantil, 1r i 2n tornaran al Fossaret.

Si s'avisa al tutor/a ens podrem endur el nostre fill/a quan ho trobem oportú, i haurà servei de menjador com sempre.

També ens recorden que el dilluns 28 de febrer és festa escolar unificada, el dimarts 1 de març és festa a les Illes Balears, i el dimecres 2 és un dels dies no lectius triats pel centre, així que els els nins no tornaran a escola la pròxima setmana fins el dijous 3 de març, un dia abans de la rueta.

Feliç pont a tothom!!

Visites

Visites de l`article
298825
Copyright © 2013. Es Fossaret  Rights Reserved.