^Pujar

Sóller (Mallorca)

Catalan Basque English French Galician German Italian Portuguese Spanish

Convocatòria Assemblea de Pares i Mares

Convocatòria assemblea general de pares i mares del CP es Fossaret

Per la present se us convoca a l’assemblea general de pares i mares que es celebrarà el proper dilluns 29  de novembre de 2010 al CP Es Fossaret a les 19:00 hores, en primera convocatòria i a les 19:15 hores en segona; amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior

2. Informació curs 2010-2011.

 • Estat de comptes Apima

 • Valoració venda i reutilització llibres

 • Situació obres escola nova

 • Procés  selecció de nom per al centre nou

 • Novetats web i utilització

 • Presentació pares delegats de curs i funcions

 • Utilització dels 40€ de material anual.

 • Activitats Nadal (Xocolatada, carrossa reis)

 • Sortida familiar (12 de desembre a Muleta. Torrada pa butxaca)

3. Precs i suggeriments.

Creiem que son temes prou importants i agrairem la seva assistència. Hi haurà servei de guarderia.

Fotos bunyolada 2010

El centre ens ha passat les fotos que feren el passat 21 d'octubre quan es reuniren a les Escolàpies per fer la bunyolada. Aquí les teniu.

Calendari de les eleccions al Consell Escolar

Vàrem rebre el calendari de les eleccions al consell escolar que ara també penjam aquí. Enguany toca renovar-ne una part, i ampliar-lo perquè l'escola ha completat l'educació primària. En total el nou consell ha d'incloure 5 pares o mares en total, per ara s'ha de renovar un pare o mare que acaba el seu període de quatre anys, i s'han d'incorporar 2 pares o mares nous. En total s'han d'elegir 3 representants. Tots els pares i mares del centre ens podem presentar com a candidats i tots i totes podem votar, per la qual cosa és important revisar el cens electoral que s'ha penjat al suro de l'escola, tant al Fossaret com a les Escolàpies.

El calendari de tot el procés és el següent:

 • 21 octubre 2010: Informació als pares del calendari. Exposició pública del cens electoral (es poden fer reclamacions a la sectaria del centre en horari de 13:00 a 14:10 hores)

 • 29 octubre 2010: Fi del termini de reclamacions dels censos.

 • del 4 de novembre al 9 de novembre de 2010: Presentació de les candidatures dels pares o mares a la secretaria del centre (l'interessat o interessada ha de dur una fotocòpia del DNI).

 • 11 de novembre de 2010: Sorteig dels membres de la mesa electoral.

 • 15 de novembre de 2010: Publicació de les candidatures i resultats de les meses electorals (és a dir, qui ha de formar part de les meses electorals el dia de les eleccions).

 • 1 de desembre de 2010: Eleccions dels pares o mares en horari de 17:00 a 19:30 hores al Fossaret.

 • 10 de desembre de 2010: Constitució del Consell Escolar.

Eleccions al Consell Escolar

 

 

Enguany toca renovar i ampliar el Consell Escolar del centre. Com sabeu, és l'òrgan representatiu de l'escola. És important que participeu del procés d'eleccions i que alguns us animeu a presentar-vos.

Al tauló de suro de l'escola hi haurà penjada tota la informació, i des de la pàgina web de l'APiMA també vos anirem informant.

Qualsevol mare o pare del centre es pot presentar lliurant en els terminis establerts una fotocòpia del DNI al director o membre de la Direcció de l'escola.

Respecte del calendari de tot el procés, la primera data a tenir en compte és el dia 8 d'octubre a les 14:00 hores, quan es realitzarà el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral. De la resta del procés vos anirem informant puntualment.

Si teniu algun dubte adreçau-vos a la Direcció del centre o a qualsevol membre de la junta de l'APiMA.

Si en voleu consultar la normativa sobre les eleccions als consells escolars dels centre públics podeu fer-ho des d'aquí.

Assemblea de pares i mares

 

Aquest dijous 23 de setembre es farà la reunió general amb tots els pares i mares del centre. Posteriorment es farà per tutories.

L'horari és el següent:

 • A les 18:00h. en Es Fossaret, i seguidament amb les tutores

 • A les 19:00h. a les Escolàpies, i seguidament amb les tutores o tutors.

Hi haurà servei de guarderia a càrrec de l'APiMA.

Visites

Visites de l`article
298824
Copyright © 2013. Es Fossaret  Rights Reserved.