^Pujar

Sóller (Mallorca)

Catalan Basque English French Galician German Italian Portuguese Spanish

Recomancions per la compra de joguines

Ara que ens acostam a les festes de Nadal, ens fem ressò de la següent guia per a la compra de joguines. Una guia molt completa per a diferents grups d'edats. Per accedir-hi clicau sobre la imatge.

Pagament del menjador per transferència

foto menjador

Per acord del Consell Escolar les famílies que deixin dies els seus fills/filles dies fixos al menjador, si volen, poden fer el pagament per transferència bancària al següent c.c.c. de Caixabank:

 

2100-0047-73-0200255556

Canvi en l'horari de trànsit del carrer de Sa Lluna

foto sa lluna

Ens fem resó del canvi en el trànsit de vehicles al carrer de Sa Lluna. Recollint una demanda del centre i de l'APIMA, l'ajuntament ha variarà l'horari de circulació de vehicles pel carrer de Sa Lluna, avançant la prohibició a les 8:30h, i no fins les 9:00h. Aquest horari feia coincidir el màxim de confluència de nins, famílies, patinets i bicicletes amb el pas de cotxes. D'aquesta forma es millorarà la seguretat a l'entrada a l'escola.

Esperem que aquestes mesures es pugin acompanyar d'altres, com la millora en la il·luminació i neteja del vial del torret que des de l'avinguda Astúries arriba al carrer de es Ànimes.

Assemblea APIMA 5 d'octubre de 2015

 

imatge assemblea

Tal com vàrem anunciar a final del curs passat, el president de l'APIMA deixa els seu càrrec. Per diverses circumstàncies, cap membre de l'actual junta pot assumir el càrrec, per la qual cosa cal convocar una assemblea per donar comptes de la gestió duita a terme fins ara, així com obrir la possibilitat a conformar una nova junta o a la incorporació de gent nova a l'actual junta.

A tal efecte, vos convocam el dilluns 5 d'octubre a les 19:30h, i en segona convocatòria a les 19:45h.

L'ordre del dia serà el següent:

  1. Aprovació de l'acta anterior.
  2. Presentació de l'estat de comptes per part de la tresorera.
  3. Balanç de la gestió duita a terme el curs 2014-2015.
  4. Renovació o substitució de la junta.
  5. Precs i preguntes.

Per les famílies interessades, s'infomra que haurà servei de guarderia.

Cobrament quotes 2015-2016

quotes imatge

Com ja hem anant fent els darrers anys, aprofitarem les reunions informatives que fan les tutores amb les famílies per cobrar les quotes anuals de socis de l'APIMA. La quota per família serà de 25€. El pagament es pot fer igualment per transferència bancària indicant al concepte el nom de la família -els dos llinatges-. El número de compte és el següent:

0487 2046 11 2000007929

 

Vos recordam les dates de les reunions:

 • EDUC. INFANTIL (3, 4 i 5 ANYS) DIJOUS 24/09 A LES 19h.
 • PRIMER CICLE (1r i 2n) DIMARTS 29/09 A LES 19h
 • SEGON CICLE (3r i 4t) DILLUNS 28/09 A LES 19h
 • TERCER CICLE (5è i 6è) DIMARTS 29/09 A LES 19h.

Visites

Visites de l`article
289073
Copyright © 2013. Es Fossaret  Rights Reserved.