^Pujar

Sóller (Mallorca)

Catalan Basque English French Galician German Italian Portuguese Spanish

APiMA

Junta Directiva

La Junta Directiva de l’APiMA del CP es Fossaret està formada actualment per les següents persones:

  • president: Lluís Baeza
  • vice-president: Xisca Payeras
  • tresorera: Susana Servera
  • secretària: Catalina Dols
  • vocals: Catina March, Eva Buades, Eva Oliver, Gero Reynés, Joana Bestard, Marga López.

La Junta es reuneix normalment el primer dilluns de cada mes en sessió ordinària a les 20:00h. Tots els socis hi estan convidats a participar amb veu i sense vot.

Visites

Visites de l`article
289062
Copyright © 2013. Es Fossaret  Rights Reserved.